Rosliny motylkowe

http://piwmar.com.pl/ Wartość gospodarcza roślin motylkowych drobnonasiennych wieloletnich polega na ich trwałości i dużej zdolności produkcyjnej paszy o wysokiej zawartości białka i innych składników pokarmowych. Przeciętne plony krajowe siana koniczyny wynoszą około 6 t/ha. Plenność poszczególnych gatunków i odmian zmienia się w kolejnych latach użytkowania w zależności od trwałości roślin. W dwóch pierwszych latach wegetacji najwyższe plony może dać koniczyna czerwona i lucerna mieszańcowa. Różnice w plenności między tymi gatunkami są minimalne, jeśli każdy z nich jest uprawiany w odpowiednich dla siebie warunkach. W przypadku dłuższego użytkowania bezkonkurencyjna jest lucerna mieszańcowa. Według danych GUS powierzchnia uprawy wszystkich roślin motylkowych wieloletnich w Polsce wynosiła w roku 1976 około 1034,8 tys. ha, co stanowi około 7% powierzchni zasiewów, w tym na gatunki koniczyny przypadało około 3/4 powierzchni, a na lucernę łącznie z esparcetą około 1/4. Oczekuje się dalszego wzrostu produkcji, głównie jednak przez zwiększenie wydajności z jednostki powierzchni. Rośliny motylkowe wieloletnie odgrywają ważną rolę jako czynnik podnoszący żyzność gleb. Po sobie pozostawiają duże ilości masy organicznej, zasobnej w składniki pokarmowe, w postaci resztek pożniwnych. Doskonale ocieniają glebę, co przeciwdziała niszczeniu jej struktury oraz likwiduje chwasty. Wzbogacają one glebę w azot i zwiększają ilość substancji organicznych w glebie. Również zapewniają glebie ochronę przed niepowołanym wpływami czynników klimatycznych, które mogą doprowadzić do erozji. Uprawa roślin wieloletnich na terenach falistych zapobiega erozji. Rośliny motylkowe drobnonasienne uprawiane są przede wszystkim z przeznaczeniem na zielonkę, która potem stosowana jest w bezpośrednim karmieniu zwierząt oraz jako surowiec na siano, kiszonkę i susz. W większości te rośliny mają dobrze rozwinięty system korzeniowy, a na samych korzeniach licznie występują brodawki, które mają zdolność zawiązywania azotu z tlenem. Silnie rozwinięte korzenie drenują w glebie, co sprawia, że staja się ona bardziej spulchniona. Rośliny motylkowe drobnonasienne odznaczają się wysokimi wymaganiami w kwestii obecności i dostępu do wody. Rośliny dwuletnie i wieloletnie posiadają zdolność do odrastania w okresie wiosennym. Jest to związane z występowaniem w ich przypadku szyjki korzeniowej oraz zgrubienia łodygi głównej w miejscu jej przechodzenia w korzeń. Producent opakowań kartonowych, Łódź