Pielegnacja saradeli

oprawa obrazów Jeszcze przed rozpoczęciem wysiewu seradeli należy zastosować zaprawę nasienną. Zabiegi pielęgnacyjne ogranicza się do bronowania plantacji przed wschodami i po wschodach. Gdyby mimo to zachwaszczenie zagrażało w dalszym ciągu, należy chwasty, które wyrosły ponad seradelę, przyciąć kosiarką. Wówczas seradela przerośnie je i zagłuszy. Środki chemiczne zwalczające chwasty stosuje się tylko doglebowo, tuż po wysiewie nasion. Najczęściej będzie to Gesagard lub inny podobnie działający preparat. Zbiór wykonuje się przy użyciu kosiarki lub żniwiarki pokosowej, gdy osadzone w dolnej części strąki są już dojrzałe. Sam zbiór powinien zostać przeprowadzony jednofazowo, ponieważ strąki mogą być bardzo delikatne, ulegać złamaniom i sypać się. Uprzednio powinna zostać jeszcze przeprowadzona desykacja roślin. Gotowe do zbiórki plony można poznać po strąkach, które są zabarwione na brązowo. Suszyć jest najlepiej na kozłach. Udana plantacja seradeli w czystym siewie może wydać 0,8 - 1,2 t/ha nasion i około 6 t/ha słomy. Najczęściej jednak takiego plonu się nie uzyskuje. Na łączną liczbę badanych 98 plantacji, tylko 11 wydało plon powyżej 0,5 t/ha. Wyleganie i nie zawsze wysokie plony w czystym siewie skłoniły rolników do szukania odpowiedniego siewu mieszanego. Ustalono, że najlepszą rośliną do uprawy współrzędnej seradeli na nasiona jest owies. Umożliwia on uzyskanie wysokiego łącznego plonu nasion, w którym udział seradeli osiąga niejednokrotnie taki sam plon, jak przy czystym siewie, a ponadto wysoki plon owsa. W siewie mieszanym należy wysiać taką samą ilość seradeli jak w czystym, a owsa 50 - 75% normy jego wysiewu. Technologia zbioru i dosuszania w polu mieszanki jest taka sama, jak owsa w czystym siewie. W przypadku uprawy seradeli jako wsiewki, najczęściej stosowaną rośliną w celach ochronnych jest żyto ozime. Dzieje się tak dlatego, że ten rodzaj żyta dosyć wcześnie schodzi z pola i charakteryzuje się podobnymi wymaganiami glebowymi co za sama seradela. Wysiew rośliny ochronnej powinien być ograniczony o 20 %, ponieważ daje to rezultat poprawy warunków wzrostu wsiewki seradeli. Seradela jest nazywana „koniczyną gleb lekkich”. Z jej uprawy można czerpać wiele korzyści w kwestii przygotowania pokarmu dla zwierząt oraz niesie ze sobą duże znaczenie dla płodozmianu. Wpływa ona w bardzo korzystny sposób na stan zdrowia gleby oraz ulepsza jej żyzność. odżywki na masę