Peluszka

związek zawodowy Peluszka jest jednoroczna rośliną, która należy do rodziny motylkowatych. Nazywa się ją także grochem polnym. Jej przylistki mają dosyć specyficzny wygląd, są plamiste o kolorze purpury. Wywodzi się ona z krajów Azji Mniejszej, Zakaukazia oraz Iranu. Z tamtych terenów rozprzestrzeniła się na obszar całego świata. Peluszkę docenia się za łatwy sposób jej uprawy oraz za to, że zawiera w sobie duże ilości składników odżywczych. Jako roślina pastewna stosowana jest w szczególności w tworzeniu pasz dla zwierząt hodowlanych w mieszance ze zbożami o wysokiej wartości oraz jako zielony nawóz. Najbardziej korzystne w uprawie peluszki są gleby kompleksu żytniego oraz pastewnego, które przepuszczają odpowiednio wodę. Należy pamiętać jednak, że przy siewie gleba nie może być mokra. Peluszka uprawiana na nasiona najlepiej i najwierniej plonuje na glebie średniozwięzłej. Tylko przy uprawie na zieloną masę plon jej wzrasta w miarę zwiększania żyzności gleby i nawożenia oraz nawilgotnienia. Roślinę tę na nasiona należy uprawiać zarówno w czystym, jak i współrzędnym siewie, po zbożach, dopiero w 3 - 5 roku po nawożeniu obornikiem, głównie z uwagi na skłonności do wybujałego wzrostu i opóźniania dojrzewania. Uprawa roli przed zimą i wiosną powinna być taka sama jak pod groch siewny. Wiosną, jeżeli gleba nie jest zbyt zbita, należy przygotować rolę do siewu, stosując kultywatorowanie i bronowanie. Fosforu należy wysiać 60 -80 i potasu 120-160 kg/ha, Azotu pod peluszkę w czystym siewie w zasadzie się nie stosuje. Jeżeli po wschodach wystąpią wyraźne objawy braku tego składnika, wówczas można wysiać pogłównie około 20 kg/ha w formie saletrzaku lub saletry. Wysiew nasion w takiej ilości, by na 1 m2 rosło 100 roślin, powinien nastąpić jak najwcześniej. Rozstawa rzędów powinna wynosić około 25 cm, a głębokość przykrycia nasion około 8 cm. Pielęgnację prowadzi się identycznie jak na plantacji grochu. Stosowanie brony i pielnika jest tu łatwiejsze z powodu luźniejszej gleby. Peluszka uzyskuje dojrzałość żniwną później niż groch i dojrzewa bardziej nierównomiernie. Peluszka świetnie sobie radzi w warunkach występowania niskich temperatur powietrza, a wręcz są one preferowane podczas procesu jej kiełkowania. chrapanie domowe sposoby http://zdrowysen.info/sposob-na-chrapanie