Kwiatostan koniczyny

hurtownia kwiatów sztucznych wrocław  Koniczyna jest rośliną z rodziny bobowatych. Możemy wyróżnić aż 300 jej gatunków. Występuje w klimacie wilgotnym w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji. W Polsce koniczyna jest rośliną pospolitą. Kwiatostanem koniczyny i przelotu jest główka, a pozostałych gatunków grono. W przypadku tego rodzaju kwiatostanu oś główna jest silnie skrócona, zgrubiała i zazwyczaj wypukła. Kwiaty na tym kwiatostanie wyrastają bez szypułek lub jedynie na bardzo krótkich szypułkach. Komonica ma kwiatostan pośredni między główką a gronem, złożony z kilku kwiatów. Barwa kwiatów jest cechą charakterystyczną gatunków. Kwiat ma budowę typową dla wszystkich roślin z tej rodziny, według wzoru K5C5A5CX. Spośród 10 pręcików, 9 jest zrośniętych w rurkę, a 1 wolny. Słupek jest pojedynczy. Wszystkie gatunki są w zasadzie obcopylne, zapylane przez owady, przy czym niektóre mają również zdolność do samozapylenia. W zapylaniu biorą udział trzmiele, pszczoły domowe i dzikie pszczołowate oraz inne drobne owady. Najłatwiej do wnętrza kwiatów dostają się trzmiele. Istnieją duże trudności w zapylaniu kwiatów polegające na tym, że nie wszystkie owady mogą dostać się do wnętrza kwiatu i spowodować jego otwarcie wskutek mechanicznego ucisku. Otwarcie kwiatu jest zależne, w pewnej mierze od czynników klimatycznych, a zwłaszcza od temperatury. W klimacie ciepłym i słonecznym jest nie tylko liczniejszy oblot owadów, ale również ułatwione otwieranie się kwiatów. Zauważono to zwłaszcza u lucerny. W zależności od sposobu otwierania się rurki kwiatowej i wydobywania się pyłku wyróżnia się trzy mechanizmy zapylania: przykrywkowy, pompowy i eksplozyny. Kwiaty koniczyny, esparcety i nostrzyka mają urządzenie przykrywkowe. Płatki łódeczki przykrywają rurkę, a pod naciskiem owada rozsuwają się i owad dotyka bezpośrednio rurki. U lucerny występuje urządzenie eksplozyjne, polegające na tym, że rurka jest silnie naprężona. Ucisk owada na płatki łódeczki powodują gwałtowne odchylenie rurki ku górze i obsypanie pyłkiem podbrzusza owada. U komonicy i przelotu występuje urządzenie pompowe. Pod naciskiem owada zostaje wyciśnięta z rurki porcja zlepionego pyłku. Koniczyna charakteryzuje się posiadaniem błoniastych przylistków i całobrzegich liści. Często są one zrośnięte z ogonkiem liściowym i przybierają kształt elipsy lub jaja. Ziele oraz kwiatostan koniczyny zawierają w sobie glikozydy oraz flawonoidy. Jest cenną rośliną pastewną o dużej zawartości soli mineralnych oraz białka. Spośród wszystkich rodzajów koniczyny największe znaczenie w gospodarce, w przeznaczeniu na paszę dla zwierząt ma koniczyna czerwona, biała, perska oraz białoróżowa. Stanowi ona również materiał na nawozy ekologiczne, gdyż żyje ona w symbiozie z występującymi w korzeniach rośliny bakteriami brodawkowymi. http://lexuswarszawa-pulawska.pl/