Wlasciwosci burakow cukrowych

nawozy azotowe Buraki należą do rodziny roślin komosowatych. Typ półcukrowy reprezentuje formę pośrednią między burakami cukrowymi a pastewnymi, przy czym buraki pastewne odznaczają się zdecydowanie większą zmiennością, w porównaniu do cukrowych. Odmiana półcukrowa odznacza się wysoką zawartością suchej masy i dość znacznym zagłębieniem w glebie, kremowym zabarwieniem korzeni i względnie wysokim plonem liści. Rozpowszechnioną jest forma korzeni walcowata, o barwie żółtej, rzadziej czerwonej. Odmiany te charakteryzują się wyższym plonem korzeni niż liści. Ponadto uprawiane są formy o dużym plonie korzeni przy niskiej zawartości suchej masy. W miarę wytwarzania nowych odmian powstaje coraz więcej form pośrednich, więc podział na typy traci coraz bardziej na znaczeniu. W związku z tym coraz częściej stosuje się nowe kryteria podziału oparte na zawartości suchej masy, a w mniejszym stopniu uwzględniające cechy morfologiczne. Według E. Klappa odmiany buraków można połączyć w 4 grupy: plenne, pośrednie, o wysokiej zawartości suchej masy oraz buraki cukrowe paszowe. Podział ten ma charakter umowny, ale większe znaczenie użytkowe od poprzednio omówionego. Jednak odmiany są tak zróżnicowane, że trudno je zaliczyć do którejś z wymienionych form. Największe znaczenie gospodarcze mają buraki pół- cukrowe. Ich korzenie-dobrze znoszą mechaniczną uprawę. Odznaczają się dużą wartością pokarmową, a zwłaszcza większą zawartością suchej masy, wapnia i fosforu; ponadto w porównaniu z pozostałymi formami buraków pastewnych wytwarzają więcej liści. Spośród wszystkich rodzajów buraków, zdecydowanie największe znaczenie ma burak cukrowy, który zawiera w sobie 18- 19,5 % sacharozy. Zostały wyodrębnione trzy grupy jego odmian (na podstawie ich kształtu, wysokości plonu, zawartości cukru). Są to: typ cukrowy, normalny oraz plenny. Ten pierwszy charakteryzuje się niewielkim plonem korzeni, ale za to zawiera w sobie dosyć sporo cukru, ponieważ już 20-22 %. Typ normalny znowu, posiada średnią wysokość plonów i również dosyć przeciętną zawartość cukrów- 18-19 %. Ostatnia odmiana buraka cukrowego, czyli plenna, ma zdolność wytwarzania dużych korzeni o niskiej zawartości cukru w przedziale 15-18 %. Buraki zawierają w sobie wiele witamin, które mogą działać zbawiennie na kondycje naszego wyglądu. Mają także właściwości lecznicze- mają działanie antydepresyjne, działają przeciwko nerwicom. Wzmacniają również naszą koncentrację, czujność oraz refleks. Można je stosować także w profilaktyce nowotworowej, w celu regulacji pracy przewodu pokarmowego oraz przeciwdziałaniu zaparciom.