Rosliny pastewne

chirurg Warszawa Bielany Rośliny pastewne są przeznaczane na pokarm dla zwierząt- paszę. Niegdyś udział upraw tego typu roślin w stosunku do wszystkich upraw była o wiele większa. Teraz widać tendencję do siania jedynie tych najbardziej wydajnych gatunków. Wynika to chociażby z tego, że często przechodzi się na coraz mniej zróżnicowaną dietę. Skutkuje to stosowaniem monodiety, która oparta jest często na jednej roślinie. Rośliny pastewne możemy podzielić na trzy grupy: roczne, dwuletnie oraz wieloletnie. W skład pierwszej grupy wchodzą kukurydza, proso, owies, jęczmień, niektóre rośliny strączkowe oraz słonecznik pastewny. Do roślin pastewnych dwuletnich należą kapusta pastewne oraz rośliny pastewne korzeniowe, czyli marchew pastewna, brukiew, rzepa oraz burak pastewny. Ostatnią grupą są rośliny pastewne wieloletnie. Tworzą ją chociażby gatunki z rodziny motylkowatych: koniczyna, czy łubin trwały oraz trawy pastewne- tymotka łąkowa, życica trwała. Ponadto do trzeciej grupy należą ziemniaki i słonecznik bulwiasty. Jak już wcześniej wspomniano, do roślin korzeniowych pastewnych zalicza się buraki pastewne, marchew pastewną, brukiew i rzepę. Z wymienionych gatunków największą powierzchnię zajmują u nas buraki pastewne, a następnie marchew. Brukiew i rzepa są najmniej rozpowszechnione. Plonem roślin korzeniowych są głównie korzenie, natomiast liście mają mniejsze znaczenie. Plon liści tych roślin jest stosunkowo nieduży, z wyjątkiem buraków pastewnych zbliżonych morfologicznie do cukrowych. Liści tych opłaca się używać głównie w formie świeżej, co zwłaszcza przy dużych plantacjach obniża ich użytkowość. Liście roślin korzeniowych pastewnych zawierają przeważnie mniej składników odżywczych niż liście buraków cukrowych. Uprawa roślin okopowych pastewnych charakteryzuje się dużą pracochłonnością, dlatego dąży się do jej uproszczenia. Przede wszystkim obserwuje się tendencję do rozrzedzonych siewów, co najłatwiej jest przeprowadzić używając otoczkowanego materiału siewnego. W wielu krajach wprowadzono go już do powszechnego użytku. Przy uprawie tych roślin coraz częściej eliminuje się przerywkę i dąży do pełnej mechanizacji zbioru. Stosując uproszczone metody uprawy roślin korzeniowych pastewnych, można znacznie ograniczyć ich pracochłonność i tym samym utrzymać ich znaczenie gospodarcze. W przypadku stosowania tradycyjnych sposobów uprawy, rośliny te ustępują innym, a zwłaszcza kukurydzy silosowej.