Przykrycie nasion

http://architektonik.pl/  Głębokość siewu oraz grubość przykrycia nasion jest związana z wielkością oraz właściwościami danych nasion, rodzaju ich przykrycia oraz pory dokonania wysiewu. Głębokość przykrycia nasion nie powinna przekraczać 2 cm. Tylko w wypadkach przesuszenia gleby umieszcza się nasiona z konieczności głębiej, aby dostały się do wilgotnej gleby. Poza tym często duże nasiona są siane głębiej, ze względu na wzmożoną potrzebę dostępu do wody w celu napęcznienia. Gdy zachodzi obawa, że nasiona wskutek długotrwałej suszy nie powschodzą, można zasiew przywałować wałem pierścieniowym lub wałem Cambridge, a po kilku dniach zbronować lub zniszczyć skorupę kolczatką. Aby uzyskać słomę cienką, możliwie jednolitą pod względem grubości i długości, len włóknisty wysiewa się gęsto, 120-140 kg nasion na hektar w wąskim rozstawie rzędów — co 10-12 cm. Gdy zamierza się zbierać len mechanicznie wyrywaczami, obniża się ilość wysiewu na 110 -120 kg nasion na 1 ha, stosując rozstawę rzędów co 7,5 cm, aby zmniejszając zagęszczenie roślin w łanie zwiększyć ich odporność na wyleganie. Rozstawę rzędów co 7,5 cm można uzyskać siewnikiem konnym Kujawiak I lub traktorowym Poznaniak II. Przy gęstych siewach współczynnik rozmnażania nasion jest bardzo mały i wynosi około 2-3. Dlatego na plantacjach nasiennych przy rozmnażaniu materiałów hodowlanych form włóknistych stosuje się rozstawę rzędów co 25 cm i wysiewa 50 kg/ha, uzyskując w ten sposób współczynnik rozmnażania 8-10. Na plantacjach nasiennych obowiązuje pas izolacyjny o szerokości 2 m, oddzielający rozmnażaną odmianę lnu od innych odmian oraz innych gatunków o podobnej wielkości nasion. Nasiona, które kiełkują ponad ziemią powinny być umieszczane w glebie płytko, jako że podczas wzrostu muszą przebić się przez warstwę ziemi. Za to te nasiona, które kiełkują pod ziemią, mogą być wysiewane głębiej. Ważne jest, aby nasion nie siać zbyt głęboko, ponieważ uniemożliwia to ich wzejście i osłabia je. Niesie to także ze sobą niepożądany efekt, jakim jest pojawienie się na nich grzybów zgorzelowych. Głębsze umieszczenie nasion w glebie gwarantuje im dostęp do większej ilości wilgoci, za to ogranicza dostęp do życiodajnego tlenu. Jeśli opóźnimy wiosenny wysiew, dochodzi do zmniejszenia się wilgotności gleby. Przeciwnie jest w przypadku temperatury, ponieważ ona wtedy wzrasta, dzięki czemu zwiększa się również zawartość powietrza w glebie. ogrodnik rzeszów choinki od producenta