Nawozenie buraka pastewnego

duopolska.pl/ Wszystkie rodzaje buraków pastewnych mają duże zapotrzebowanie na wodę. Buraki pastewne pobierają z gleby tyle samo azotu i fosforu co cukrowe, natomiast potasu dwa razy więcej a znacznie mniej wapnia. Według M. Seifferta buraki pastewne przy plonie ogólnym liści i korzeni wynoszącym 80 t/ha, a buraki cukrowe przy plonie 40; t/ha, pobierają te same ilości azotu i fosforu, podwójną ilość potasu i połowę wapnia. Nawozy fosforowe i potasowe dają najwięcej korzyści dzięki wymieszaniu ich z 10-20 cm warstwą gleby. Istnieje potrzeba stosowania dużej ilości nawozów- szczególnie w uprawie bez obornika. Przy tym należy wysiewać je porą jesienną, ponieważ użycie ich wiosną, kiedy gleba jest zasolona ponad miarę, skutkuje powstaniem słabych i nierównomiernych plonów. Z tego też względu nawozy wieloskładnikowe zaleca się stosować pod orkę zimową. Mówi się, że w okresie wiosennym najbardziej korzystne jest stosowanie przede wszystkim azotu. Dodatkowo z zasady na glebach ubogich w fosfor i potas, uprawa może być bardzo nieefektywna i niezadowalająca. Płytko korzeniące się formy mają małą zdolność pobierania pokarmów, a zatem większe wymagania nawozowe, zwłaszcza potasu. Buraki pastewne dobrze znoszą chlor, który zużywają do syntezy białka. Dlatego też dobrze jest stosować obornik i gnojówkę oraz wysokie dawki nawozów potasowych zawierających chlorki. W naszych warunkach z nawozów organicznych najczęściej stosuje się obornik w dawce ok 30 t/ha. Gnojówkę rozlewa się za pomocą beczkowozów, a niekiedy deszczowni, na wiosnę przed siewem albo pogłównie w międzyrzędzia buraków, ale wtedy dobrze jest wprowadzać ją do gleby na głębokość 10 cm. Zaleca się rozlewać ją w dni deszczowe lub pochmurne w ilości 6000 l/ha. Wysokość opłacalnej dawki zależy od odmiany, warunków glebowych i pogodowych oraz wartości uzyskanego plonu, a więc m. in. jego wartości pastewnej. W przeciętnych warunkach używa się w czystym składniku azotu 160 kg/ha, fosforu 90 kg/ha oraz potasu 200 kg/ha. Przy uprawie buraka zarówno pastewnego, jak i cukrowego, należy pamiętać o starannym przygotowaniu podłoża, ponieważ takie działania dają efekt pewniejszego i wyższego plonu. Istnieją pewne wymagania co do ilości zastosowanego azotu przy uprawie buraków pastewnych- należy zużyć 25-30 kg azotu na każde 10 ton korzeni tej rośliny.