Buraki pastewne

krainatanca.com.pl/category/inne/ Burak pastewny pochodzi z grupy kultywarów i należy do podgatunku buraka zwyczajnego. Wyróżnia się 3 typy tej rośliny: burak półcukrowy, mamut oraz walcowaty. Zawartość cukru pierwszej odmiany wynosi około 15-16 %. 2/3 tej rośliny są zanurzone w glebie, przy czym ma dosyć długi korzeń. Ponadto najlepiej rozwija się w miejscach wilgotnych, gdzie jest dużo wody i opadów. Za to mamut do połowy jest zanurzony w ziemi, posiada długi korzeń. Ta odmiana zawiera w sobie nie więcej niż 10 % cukru. W porównaniu do półcukrowego odznacza się gorszą jakością. Burak walcowaty posiada krótki korzeń, jedynie 1/3 całości rośliny jest zanurzona w glebie. Zawiera on około 6 % cukru, daje bardzo wysokie plony, przy czym można go uprawiać nawet na najpłytszych glebach i wymaga sporej ilości opadów. Buraki pastewne są doskonałym materiałem na paszę dla zwierząt. Już z jednego hektara można zebra w granicach 9-12 ton korzeni, które zawierają 11-16 % suchej masy. Najczęściej uprawiane są na polu po zbożach. Buraki do celów pastewnych były użytkowane wcześniej niż do produkcji cukru. Już w starożytności uprawiano buraki i zaobserwowano, że dziko rosnące formy silnie reagują na polepszone warunki środowiskowe. W miarę uprawy zwiększa się plon liści i korzeni, które nabierały kształtu coraz bardziej foremnego i gładkiego. W Rzymie i Germanii znano buraki już w średniowieczu. W początkach XIX w. w Polsce, podobnie jak w wielu krajach Europy, zapoczątkowano hodowlę buraka pastewnego, w wyniku czego uzyskano szereg nowych form o zwiększonej wartości użytkowej. Obecnie roślina ta głównie uprawiana jest w zachodniej i północno-zachodniej części Europy. Wynika to zarówno z tego, że najłatwiej jest uzyskać wysokie plony tej rośliny w klimacie oceanicznym, jak również dlatego, że rozbudowana w tych krajach hodowla bydła nastawiona jest na żywienie burakami. W rejonach chłodnych i wilgotnych, o krótkim okresie wegetacji, buraki pastewne wypierane są przez brukiew. Zasięg uprawy buraków pastewnych jest ograniczony występowaniem przymrozków jesiennych, na które są one bardziej wrażliwe niż buraki cukrowe. Znaczenie gospodarcze buraków polega na tym, że charakteryzują się one zdolnością wydawania wysokich plonów świeżej masy. Jest ona przeciętnie dwa razy wyższa niż u buraków cukrowych. Jednocześnie jednak odznaczają się niską zawartością suchej masy, wynoszącej przeciętnie 1/3 do 1/2 suchej masy buraków cukrowych. Mają natomiast wyższą zawartość białka, inwertazy i popiołu. Buraki pastewne wydają znacznie więcej jednostek karmowych z hektara niż większość roślin pastewnych. bozita kociraj.com.pl/265_bozita