Bobik

hurtownia artykułów sportowych Wawiłow, Muratowa i Schümann podają, że ojczyzną bobiku drobnonasiennego jest Azja, a bobu wielkonasiennego — okolice Morza Śródziemnego. Roślina wyróżnia się spośród strączkowych największą zdolnością do wydania wysokiego plonu nasion. Udana plantacja dostarcza ich bowiem 4-6 t/ha. Słomy otrzymuje się wówczas 8-12t/ha. Na paszę nadaje się ona dopiero po uprzednim rozdrobnieniu i zwilżeniu. Bobik może dostarczyć też około 60 t/ha zielonej masy, ale w stanie świeżym nie jest ona tak delikatna i chętnie zjadana przez zwierzęta, jak zielona masa roślin o wiotkich łodygach; natomiast udana kiszonka nie ustępuje innym. Zawartość białka wynosi w nasionach około 30%, w zielonej masie w fazie kwitnienia — 2,1%, a w słomie 4,5%. Przy uprawie bobiku prace związane ze zbiorem dają się zmechanizować w większym stopniu niż przy roślinach o wiotkich łodygach. Udana plantacja pozostawia po sobie około 4,5 t/ha masy organicznej, zawierającej 80 kg N, 20 kg P2O5 i 40 kg K2O. Wtedy plony zbóż uprawianych na tym stanowisku, zwłaszcza pszenicy i jęczmienia, są zwykle bardzo wysokie. Wymienione korzyści w warunkach przyrodniczych Polski uzyskuje się tylko wówczas, gdy uprawia się bobik na glebie żyznej, zdolnej do zapewnienia dostatku wody, przynajmniej do fazy wiązania strąków. Bobik nie ma jednak zbyt wygórowanych wymagań termicznych. Jego siew nie udaje się jednak na glebach kwaśnych- stanowią one dla tej rośliny zdecydowanie nieprzyjazne środowisko. Należy też przewidzieć wysokie nawożenie PK i Ca oraz uchronić plantację przed zachwaszczeniem. Jest to łatwiejsze niż w przypadku innych strączkowych z uwagi na szybki początkowy wzrost i swobodę w zastosowaniu na rosnące rośliny środków chemicznych do zwalczania chwastów. Bobik jest wysoce wartościowym przedplonem dla roślin zbożowych, w szczególności dla pszenicy ozimej. Jest on rośliną fitomelioracyjną, a więc taką, która po zasianiu w glebie, czyni ją bardziej produktywną. Ponadto wykazuje właściwości fitosanitarne, co objawia się w zmniejszeniu zagrożenia występowania chorób wśród roślin sadzonych na takiej rabacie, gdyż ogranicza występowanie szkodników i patogenów. To z kolei poprawia naturalny system obronny gleby, czy uprawianych roślin i pozwala na ograniczenie zużycia nawozów chemicznych. Zbioru bobiku należy dokonywać w sposób jednofazowy kombajnem, w sytuacji gdy wszystkie strąki są już czarne, a same nasiona suche. Wczesne odmiany można zbierać już bezpośrednio po żniwach zbożowych. Dobrze prowadzona plantacja bobiku najczęściej nie wymaga wdrożenia procesu desykacji. acana dla kota kociraj.com.pl/338_acana