Pasza ze straczkowych

szlifierki cnc Produkcję nasion na paszę można byłoby oprzeć na uprawie bobiku, grochu, łubinu żółtego i łubinu wąskolistnego. Pozostałe rośliny strączkowe: wyka jara, lędźwian afrykański, wyka ozima i seradela, głównie z uwagi na małą wydajność lub zawartość alkaloidów, nie nadają się na paszę dla inwentarza. Jedynie nadwyżki nasion tych roślin lub partie, które straciły zdolność kiełkowania, można bardzo ostrożnie skarmiać, mieszając ich niewielkie ilości z innymi paszami. Białko roślin strączkowych jest pełnowartościowe, ale przy obecnych, niezbyt wysokich plonach koszt produkcji nie zawsze mieści się w granicach opłacalności w porównaniu z białkiem innych roślin. Słoma jest pełnowartościowa, ale pochodząca z roślin o sztywnych łodygach powinna być przed skarmianiem odpowiednio przygotowana. Pociętą na sieczkę należy przekładać warstwą kiszonki lub świeżych wysłodków buraczanych. Można też pryzmę sieczki polewać wywarem ziemniaczanym łub pulpą. Mimo wielu zalet roślin strączkowych w uprawie paszę, takich jak ich zbawienny wpływ na żyzność gleby, wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego i równoważonego, możliwość zastąpienia nimi nawozów azotowych, to zainteresowanie obsiewaniem pól tymi roślinami wcale nie wzrasta, a wręcz maleje. Dzieje się tak ze względu na występowanie czynników, które przyczyniają się do ograniczenia uprawy roślin strączkowych. Należą do nich trudności zbytu, niskie i zmienne w latach pozyskiwane z nasion plony, mniejsze korzyści z produkcji nasion niż ziarna zbóż i kilka innych. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat plony roślin strączkowych wynosiły około 1,5-2,5 t/ha. Na taki wynik wpływ miały warunki pogodowe oraz występowanie wśród roślin chorób zagrażających ich rozwojowi, takich jak antraknoza w łubinach, czy askochytoza w bobiku. Co ciekawe, pastewne odmiany roślin strączkowych lepiej znoszą okresowe niedobory wody w porównaniu do odmian jadalnych. Na skutek tego przynoszą również większe plony. Również spośród wszystkich rodzajów roślin strączkowych najlepiej plonuje bobik. http://e-surowce.pl/announcements/category/251/btworzywa-sztuczneb oksydowanie