Pastewne grubonasienne

Ici Wzrastające znaczenie uprawy roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt, a także zwiększająca się powierzchnia ich uprawy w płodozmianach polowych na gruntach ornych, spowodowała konieczność nieco innego niż do tej pory było powszechnie przyjęte podziału roślin ujętych pod wspólną nazwą „rośliny pastewne". Uprawiane są one w czystym siewie lub w mieszankach. Charakteryzują się one dosyć sporą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz składem chemicznym, który jest bardzo korzystny ze względów odżywczych. Grupę tę podzielono na rośliny motylkowe i nie motylkowe, przewidując możliwość dalszego jeszcze powiększenia tej drugiej podgrupy w przyszłości. W podgrupie roślin motylkowych wyróżniono rośliny uprawiane głównie na nasiona, a więc grubonasienne i w zasadzie jednoroczne. Wyjątkiem tu jest groch siewny, uprawiany głównie na cele jadalne, a nie pastewne i seradela uprawiana głównie na zieloną masę i siano, a nie na nasiona. Podgrupa ta często w potocznym języku rolniczym nazywana jest roślinami strączkowymi. Do podgrupy tej należą chociażby takie rośliny, jak łubin, wyka, czy bobik. Określenie to utrzymano ze względu na powszechne jego stosowanie. Drugą podgrupę nazwano motylkowymi drobnonasiennymi. W tej podgrupie wyjątkiem będzie koniczyna szkarłatna, która jest formą ozimą, a nie wieloletnią. Rośliny strączkowe uprawiane w polu dostarczają paszy, a niektóre z nich pożywienia dla ludzi, oraz zwiększają żyzność gleb, wzbogacając je w masę. organiczną. Należą one do rodziny motylkowatych, podrodziny motylkowych. Są to rośliny jednoroczne jare lub ozime. Rośliny pastewne grubonasienne zawierają w sobie zazwyczaj 20-50 % białka, tak więc stanowią źródło składników odżywczych. Wspomniany wcześniej bobik jest uprawiany na paszę w wielu krajach świata, a dziko rośnie w północnej Afryce i Iranie. Jeszcze jakiś czas temu w Polsce uprawa bobiku była możliwa jedynie na północy kraju, na glebach iłowych, glinach zwałowych lub madach. Dzięki wzrastającemu postępowi w uprawie tej rośliny, można ją również teraz hodować na glebach zwięzłych środkowej Polski. Bobik, jako że jest rośliną wzrastającą w klimacie morskim, potrzebuje dostatku wody w glebie i powietrzu. Warunkiem dobrego rozwoju tej rośliny, oprócz sporej wilgoci, jest zawartość podstawowych składników pokarmowych w glebie oraz wapnia. naprawa Pasy płaskie