Lubin w siewie mieszanym

taniesianie Łubin jest rodzajem roślin należących do grona roślin motylkowatych. Łubin uprawiany jest powszechnie na terenie obu Ameryk oraz w krajach śródziemnomorskich. W Polsce uprawia się jego następujące gatunki: łubin biały, żółty, wąskolistny, zmienny, trwały. Ten ostatni gatunek jest bardzo trwały i wieloletni. Niektóre odmiany łubinu trwałego zawierają sporą ilość alkaloidów, co sprawia, że są one trujące. Roślina ta może rosnąc do wysokości nawet 120 centymetrów. Posiada sztywne pędy, a kwiaty przybierają różne kolory w szczególności fioletowy czy niebieski. O ile łubin trwały może być zarówno stosowany do celów rolniczych, jak i ozdobnych, to jego wąskolistny rodzaj ma przeznaczenie jedynie uprawne. Pędy są sztywne i pokryte włoskami, które wznoszą się na wysokość nawet 60 centymetrów. Jego kwiaty przybierają barwę fioletu lub błękitu. W siewie mieszanym wykazuje większą zdolność do konkurencyjnego zwalczania chwastów niż w czystym. Dotychczas nie jest on atakowany przez szkodniki i choroby w takim stopniu, by pociągało to za sobą straty w płonie, wpływające na wynik ekonomiczny uprawy. Łubin jest często zjadany przez zające, w związku z tym plantacje doświadczalne polowe powinny być zawsze ogrodzone, zwłaszcza jeżeli występują w nich formy pastewne i niepastewne. Na plantacjach produkcyjnych szkody wyrządzane przez zające nie powodują strat o znaczeniu gospodarczym. Dojrzałość żniwna łubinu następuje wówczas, gdy około 50% strąków na pędzie głównym dojrzeje. Łubin kosi się żniwiarką lub żniwiarką pokosową, a po doschnięciu zwozi do stodół lub stert. Ostatnio rozpowszechnia się stosowanie defoliacji środkami niszczącymi zielone części rośliny: Regionem lub Krezamonem. Zabieg ten wykonuje się wtedy, gdy strąki na pędach głównych stają się jaśniejsze. Po oprysku następuje szybkie i równomierne dojrzewanie, a nawet zupełne zaschnięcie całych roślin. Plantacja taka może być sprzątana kombajnem, wprost z pnia. Nasiona muszą być przed składowaniem dobrze dosuszone, a w magazynach często kontrolowane. Z powodu dużej zawartości białka łatwo chłoną one wilgoć z powietrza. Udana plantacja wydaje plon nasion do 2 t/ha, a słomy 5-6 t/ha. Na zieloną masę w plonie głównym, wtórym, a nawet w poplonie ścierniskowym, można siać łubin żółty również na glebie bardziej zwięzłej i wilgotniejszej. Łubin posiada również wiele walorów estetycznych. Stanowi wspaniałą roślinę dekoracyjną dla naszego ogrodu. Jego wysokie pędy są przyozdobione różnokolorowymi kwiatami. http://sklep.larafabio.pl/