Agrotechnika sorgo

odżywki na przyrost masy mięśniowej Sorgo to rodzaj rośliny, która ma niezbyt wygórowane wymagania glebowe. Do jego uprawy nadają się już tereny piaszczyste, lekkie gleby nawet V czy VI klasy. Jest to roślina tropikalna, tak więc nie są dla niego przyjazne ziemie ciężkie, wilgotne, zimne. Potrafi dobrze znieść zalewy od czasu do czasu, a także susze. Podczas suszy liście nie wyparowują dużej ilości wody i nie zasychają. Sorgo poprzez znakomitą gospodarkę wodną, dobrze znosi okresowe niedobory wody. W naszym klimacie, przy uprawie sorgo, trzeba kupować nasiona każdego roku, ponieważ nie dojrzewają. Kwasowość gleby pod uprawę sorgo powinna wynosić 5,5-8 pH. Odkąd Polska należy do Unii Europejskiej, nasi rolnicy mogą korzystać z katalogu Unijnego, który zawiera 253 odmiany sorgo. Roślina ta jest w naszym kraju uprawiana przede wszystkim na cele rolnicze i energetyczne. Sorgo można siać w glebach głębokich, przewiewnych i ciepłych, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Nie są odpowiednie gleby położone nisko, na północnych stokach pagórków oraz w miejscach zacienionych. Sorgo dobrze udaje się na różnych typach gleb — od piaszczystych do gliniastych, przy czym większe wymagania pod względem żyzności gleby wykazuje sorgo techniczne. Stanowisko oraz uprawa roli pod. sorgo są takie same jak dla prosa. Nawożenie mineralne stosuje się przedsiewnie w ilości 50-60 kg/ha P205 i 60- 80 kg/ha K20. Nawozy azotowe przedłużają wegetację, dlatego przy uprawie na ziarno lub miotełki daje się je tylko na glebach ubogich, w ilości 20 - 30 kg/ha. Uprawiając na zielonkę, należy stosować bardziej obfite nawożenie azotowe, w ilości 50 - 60 kg/ha N. Ze względu na długi okres wegetacyjny sorga, przy uprawie na ziarno lub miotełki, powinno się je siać możliwie wcześnie, w pierwszych dniach maja. Uprawiając na zielonkę, wysiewać można do końca czerwca. Na nasiona lub miotełki wysiewa się 15-25 kg/ha nasion przy rozstawie rzędów 70 cm. Kiedy rośliny osiągną około 10 cm wysokości, należy je przerzedzić, pozostawiając w rzędzie 2-3 rośliny co 25 cm. Uprawiając sorgo na zielonkę stosuje się rozstawę rzędów 40 - 50 cm i nie wykonuje się przerywki. W tym przypadku zwiększa się ilość wysiewu nasion do 25-35 kg/ha. Głębokość siewu nasion zależy od typu gleby i wynosi 3-6 cm. Należy pamiętać, że wśród tak wielu odmian sorgo, występuje wielkie zróżnicowanie między nimi chociażby w kwestii długości okresu wegetacji, wysokości roślin, zawartości suchej masy, cukrów. Różnią się także w kwestiach odporności na wyleganie i wrażliwości na chłód.