Sadzenie wikliny

Wiklina jest raczej niewybredną rośliną w kwestii wymagań glebowych. Może być uprawiana wszędzie, nawet na ziemiach niezdatnych do celów rolniczych, przy czym zdecydowanie najbardziej korzystne dla niej warunki występują na obszarach położonych nisko, często ulegających zalewom. Należy zadbac o jakośc uprawianego terenu, ponieważ glebę pod wiklinę przygotowuje się raz na 10 lat. Wiklinę sadzi się zasadniczo wcześnie wiosną, tak aby pod koniec kwietnia zakończyć ten proces. Zaleca się zakładanie plantacji o wąskiej więźbie, jako że w porównaniu tymi o szerokiej dają zdecydowanie wyższe plony i nie ulegają tak mocno zachwaszczeniu. W praktyce rolniczej wiklinę rozmnaża się wegetatywnie za pomocą jednorocznych lub dwuletnich zrzezów, czyli odcinków prętów o długości 25 cm i grubości 0,5 - 0,7 cm, nazywanych też sztobrami lub sadzonkami. Sadzonki powinny pochodzić ze specjalnych plantacji matecznych lub kwalifikowanych plantacji produkcyjnych. Na wiosnę po obeschnięciu gleby spulchnia się ją i wyrównuje, a następnie wyznacza się rzędy o rozstawie 62,5 cm. Odległość pomiędzy sadzonkami w rzędzie dla odmian o drobnych prętach powinna wynosić 12,5 - 15 cm, zaś dla gruboprętowych konopianek 20 cm. Na glebach piaszczystych lub próchnicznych sadzenie odbywa się przez pionowe wciskanie sadzonek do gleby w oznaczonych miejscach, natomiast na glebach zlewnych najpierw wykonuje się otwór za pomocą żelaznego pręta, a następnie tym samym prętem dociska się glebę do sadzonki. Przy obydwu sposobach sadzenia górny koniec sadzonki powinien pozostawać około 2 cm nad powierzchnią gleby. W przypadku sadzenia herbicydów, zrzezy powinny być umieszczane równo z powierzchnią gleby. W pierwszym roku wiklina jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie i zaskorupienie gleby. Do prac pielęgnacyjnych przystępuje się po wydostaniu się nad powierzchnię gleby pierwszych pędów, co zwykle przypada na I połowę maja. Spulchnianie międzyrzędzi można wykonywać opielaczem, zaś w rzędach — ręcznie. Do jesieni wykonuje się łącznie 4-6 zabiegów pielęgnacyjnych. W dalszych latach liczbę spulchnień można zmniejszyć do 1-2, zaś do zwalczania chwastów zastosować herbicydy, takie jak Gesaprim, Gesatop, Gramoxone. Racjonalnie pielęgnowana i nawożona plantacja wikliny może być użytkowana 15-20 lat. Sadzenie wikliny w sposób ręczny może być kłopotliwe w przypadku dużych plantacji. Z tego względu do umieszczania zrzezów w glebie wykorzystuje się często sadzarki automatyczne, czy półautomatyczne. Tego typu sprzęt jest nadal testowany pod kątem głębokości sadzenia pędów.